Замовити послуги розрахунку розміру пенсії віддалено, зокрема для клієнтів нашої компанії, які мешкають за межами Києва, можна на сторінці pension.yur-consol.kiev.ua

Вартість розрахунку.

Щоб скористатись послугою, необхідно зробити наступні кроки:

- зберіть необхідні для розрахунку документи, з переліком документів Ви можете ознайомитись в розділі "Необхідні документи" сторінки pension.yur-consol.kiev.ua;

- надішліть відскановані копії документів (за бажанням можна відіслати зібрані на основі цих документів дані для розрахунку) на e-mail адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , або заповніть форму в розділі "Форма замовлення";

- оплатіть послугу – реквізити для оплати розміщено в розділі "Про послугу" сторінки замовлення.

Обробка отриманих даних та розрахунок тривають до чотирьох робочих днів. Результат розрахунку надсилається на Вашу адресу електронної пошти.

Порядок надання послуги регламентується договором публічної оферти:

Оферта

Договір публічної оферти про надання консультаційних послуг та послуг з розрахунку розміру пенсії віддалено.

м. Київ, Україна
2 травня 2014 року.

1. Загальні положення.

1.1 Цей договір має характер публічної оферти (в подальшому - Оферти), є еквівалентом усного договору та відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.
1.2 Відповідно до статей 633, 644 Цивільного кодексу України Оферта є публічним договором приєднання, умови якого є однаковими для всіх Замовників та не можуть бути змінені ними.
1.3 Цей договір укладено між адміністратором сторінки "Розрахунок розміру пенсії" http://pension.yur-consol.kiev.ua сайту "Юридична консультація" http://yur-consol.kiev.ua (в подальшому - Виконавець) та суб'єктом правовідносин - фізичною або юридичною особою (в подальшому - Замовник), а разом - Сторони, про надання консультаційних послуг та послуг з розрахунку розміру пенсії віддалено (в подальшому - Послуги).
1.4 Замовником Послуги є особа, яка погодилась з умовами Оферти, замовила та оплатила вартість Послуги.
1.5 Послуга надається в порядку, визначеному в підрозділі "Порядок надання послуги" розділу "Про послугу" на сторінці "Розрахунок розміру пенсії" http://pension.yur-consol.kiev.ua.
1.6 Розрахунок розміру пенсії - визначення розміру пенсійних виплат коштами пенсійного фонду в спосіб та відповідно до порядку обчислення, передбаченого чинним законодавством України.
1.7 Результат розрахунку не є офіційним документом, проте слугує джерелом інформації, яка може бути використана в інтересах Замовника.
1.8 Інформацією, необхідною для проведення розрахунку розміру пенсії віддалено є дані документів, перелік яких опубліковано в розділі "Необхідні документи" сторінки "Розрахунок розміру пенсії" http://pension.yur-consol.kiev.ua.
1.9 Надаючи Послугу Виконавець дотримується положень Закону України "Про захист персональних даних".

2. Предмет договору.

2.1 Виконавець зобов'язується надавати консультаційні послуги та послуги з розрахунку розміру пенсії віддалено, а Замовник зобов'язується оплатити надані Послуги в порядку та розмірах, встановлених Офертою.

3. Порядок розрахунків та вартість послуги.

3.1 За надання Послуги Замовник сплачує Виконавцю грошову винагороду в сумі, оприлюдненій Виконавцем в розділі "Про послугу" на сторінці "Розрахунок розміру пенсії"  http://pension.yur-consol.kiev.ua шляхом попередньої оплати через будь-яку банківську установу.
3.2 Фактом оплати Послуги є зарахування коштів в повному обсязі на рахунок Виконавця.
3.3 Банківські послуги за переказ грошової винагороди у відповідності до п. 3.1 Оферти оплачуються Замовником.
3.4 Банківські послуги за переказ коштів у відповідності до п. 4.2.3 Оферти оплачуються Виконавцем.

4. Права та обов'язки сторін.

4.1. Права Виконавця:
4.1.1 За необхідності Виконавець має право вимагати від Замовника надати скан-копію квитанції про оплату Послуги.
4.1.2 В тому разі, якщо надана Замовником інформація не вичерпує всі дані, передбачені в п. 1.8 Оферти, тобто є недостатньою для здійснення розрахунку розміру пенсії, Виконавець має право вимагати від Замовника додаткову інформацію, необхідну для надання Послуги.
4.1.3 У разі виникнення різних обставин організаційного характеру, які перешкоджають Виконавцю надати Послугу в передбачені п. 4.2.2 Оферти строки, Виконавець має право подовжити передбачені в п. 4.2.2 Оферти строки виконання Послуги до 10 робочих днів, про що Замовник додатково повідомляється.
4.1.4 В тому разі, якщо Замовник висловить твердження про те, що надана Виконавцем у відповідності до п. 4.2.4 Оферти відповідь не є вичерпною, Виконавець має право, на свій розсуд, вимагати від Замовника оплатити вартість додаткової консультації в сумі, яка оприлюднена в розділі "Про послугу" на сторінці "Розрахунок розміру пенсії"  http://pension.yur-consol.kiev.ua.
4.1.5 В тому разі, якщо Замовник, надавши необхідну інформацію відповідно до п. 1.8 Оферти, з часом виявить неточності, помилки у наданих ним даних або висловить бажання доповнити чи змінити цю інформацію Виконавець на свій розсуд має право надати відкоригований результат обчислень з урахуванням нових даних або вимагати сплатити за відкоригований результат обчислень з урахуванням нових даних грошову винагороду в сумі, яка відповідає вартості додаткової консультації, оприлюдненій в розділі "Про послугу" на сторінці "Розрахунок розміру пенсії" http://pension.yur-consol.kiev.ua.
4.2 Обов'язки Виконавця:
4.2.1 При наданні Послуги Виконавець зобов'язаний дотримуватись умов Оферти.
4.2.2 Виконавець зобов'язаний протягом чотирьох робочих днів з моменту підтвердження оплати Послуги Замовником відповідно до п. 3.2 Оферти або, у разі виникнення обставин, передбачених п. 4.1.2 Оферти - надання необхідної інформації відповідно до  п. 4.4.3 Оферти надати Замовнику результати проведених обчислень розміру пенсії в електронному вигляді.
4.2.3 У разі надходження від Замовника вимоги у відповідності до п. 4.3.2 Оферти Виконавець зобов'язаний переказати Замовнику кошти в сумі, яка становить 50 відсотків сплаченої Замовником відповідно до п. 3.1 Оферти грошової винагороди протягом десяти банківських днів.
4.2.4 У випадку надходження письмового обґрунтованого нормами чинного законодавства України зауваження від Замовника у відповідності до п. 4.3.3 Виконавець зобов'язаний розглянути це зауваження та відповісти на нього протягом 10 робочих днів з моменту його надходження.
4.3 Права Замовника:
4.3.1 Після закінчення передбаченого п.п. 4.2.2, 4.1.3, 4.4.3 Оферти строку надання Послуги Замовник має право вимагати від Виконавця надати йому результати проведених обчислень розміру пенсії в електронному вигляді.
4.3.2 У випадку, якщо єдиними вихідними даними, які Замовник надав для проведення розрахунку розміру пенсії віддалено є дані, передбачені підпунктом першим пункту другого "Варіант 2" розділу "Необхідні документи" сторінки "Розрахунок розміру пенсії"  http://pension.yur-consol.kiev.ua - скан-копія роздруківки програми пенсійного фонду, та результат розрахунку розміру пенсії в свою чергу не надав інформації, яка б могла спричинити збільшення розміру пенсії на суму, більшу від 30 гривень 00 копійок Замовник має право надіслати Виконавцю вимогу про повернення йому коштів в сумі, яка становить 50 відсотків сплаченої Замовником відповідно до п. 3.1 Оферти грошової винагороди.
4.3.3 Замовник має право робити письмові обґрунтовані нормами чинного законодавства України зауваження до результату проведених відповідно до п. 4.2.2 Оферти обчислень.
4.4 Обов'язки Замовника:
4.4.1 Замовник зобов'язаний дотримуватись умов Оферти.
4.4.2 У випадку надходження від Виконавця вимоги надати скан-копію квитанції про оплату Послуги відповідно до п. 4.1.1 Оферти Замовник зобов'язаний надіслати скан-копію квитанції про оплату Послуги.
4.4.3 У випадку надходження вимоги Виконавця відповідно до п. 4.1.2 Оферти Замовник зобов'язаний надати необхідну додаткову інформацію, при цьому строк надання послуги подовжується у відповідності до п. 4.2.2 Оферти.

5. Термін дії договору.

5.1 Договір набуває чинності з моменту зарахування коштів в повному обсязі на рахунок Виконавця і діє до повного виконання Сторонами прийнятих на себе зобов'язань.

6. Відповідальність сторін.

6.1 Сторони несуть відповідальність за невиконання взятих на себе згідно з умовами Оферти зобов'язань відповідно до чинного законодавства України.
6.2 Замовник несе відповідальність за викладення передбаченої п. 1.8 Оферти інформації, в тому числі помилкової.

7. Порядок вирішення спорів.

7.1. Досудовий порядок врегулювання спорів за даним Договором є обов'язковим. Всі спірні питання, які можуть виникнути в процесі виконання даного Договору Сторони вирішують шляхом проведення переговорів.
7.2. У випадку недосягнення згоди спір підлягає врегулюванню в судовому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

8. Форс-мажорні обставини.

8.1 До об'єктивних причин, які перешкоджають Виконавцю надати Послугу, належать стихійне лихо, пожежа, техногенна катастрофа та інші форс-мажорні обставини.
8.2 Згідно цієї Оферти Виконавець не несе відповідальності за невиконання (неналежне виконання) своїх обов’язків, якщо таке невиконання (неналежне виконання) відбулося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору).

9. Інші умови.

9.1 Факт надання Послуги Виконавцем Замовнику підтверджується надсиланням електронного листа з результатами обчислень, відомості про що зберігаються на сервері вихідної пошти (SMTP) mail.yur-consol.kiev.ua.
9.2 Виконавець не несе відповідальність за перешкоди в одержанні результату проведених відповідно до п. 4.2.2 Оферти обчислень, які виникли на стороні Замовника.
9.3 Виконавець гарантує відповідність способу та порядку обчислень порядку та способам, які передбачені чинним законодавством України.
9.4 Стверджуючи, що результат проведених обчислень розміру пенсійних виплат слугує джерелом інформації, яка може бути використана в інтересах Замовника Виконавець гарантує, що механізми реалізації цих інтересів передбачені чинним законодавством України.
9.5 З усіх питань, що не врегульовані цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.